औषधि सधैँ चिनेर मात्र प्रयोग गरौँ र गर्न लगाऔँ । औषधि सधैँ जान्ने मान्छेलाई राख्न लगाउने । औषधि  हाल्नु पर्ने आँखाको तल्लो भाग हल्का तान्ने । आँखाको उपचार वा सुरक्षाका क्रममा विभिन्न औषधि वा ड्रप प्रयोग गरिन्छ । औषधि हाल्दा औषधिका टुप्पोले आँखाको वरीपरी वा अन्य ठाउँमा नछुने ।

For Detail Swasthya Khabar